EMDR Terapisi Nedir?

Türkçede açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemedir. EMDR tekniği 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından keşfedildi ve travma geçmişi olan kişilerde bilimsel çalışmalar yapılmasının ardından 1989 yılında bu çalışma yayınladı.

EMDR tekniği birçok terapi ekolü ile birlikte kullanılıyor. Günümüzde anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları, Depresif Bozukluklar,  Cinsel İşlev Bozuklukları, Fobiler, Yeme Bozuklukları, Duygu Durum Bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Aynı zamanda geçmiş yaşam deneyimlerindeki rahatsız edici anılar, somatik ağrılar, yas/kayıp, büyük travmalar (taciz, tecavüz, istismar, afet durumları) gibi bir çok hastalığı tedavi ederken kullanılan terapi ekollerinden bir tanesidir.

EMDR tedavi yöntemine göre kişinin yaşadığı ruhsal sıkıntıların nedeni geçmiş yaşam deneyimlerindeki anılarla edindiğimiz olumsuz duygu ve inançlardır. Kişi travma anında dışarıdan gelen bilgileri doğru işlemleyemez ve bu birçok ruhsal sorunun yaşanmasına neden olabilir. EMDR terapisinde hastalığın olumsuz duygu,düşünce/inançların neden olabileceği anılar bulunur ve yeniden işlemleme yapılır. Yeniden işlemleme neticesinde kişi olaylara, eski yaşam deneyimlerine karşı daha sağlıklı ve olumlu duygu, düşünce/inanç geliştirir. Yapılan işlemleme sırasında yaşanılan olumsuz yaşam deneyimleri unutulmaz, anıya dair gelişmiş olan olumsuz/işlevsiz bakış açısı ve duygu,düşünce/inançlar değişir.

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR 8 aşamalı bir tedavi yaklaşımıdır. Bunlar: danışan geçmişi, hazırlık, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yerleştirme, beden tarama, kapanış ve yeniden değerlendirmedir.

3 yönü vardır.

 1. Geçmiş: Kişinin yaşadığı sorununu ortaya çıkaran olumsuz deneyimler, anılar, duygu ve inançlar bulunur.

2. Şimdi: Kişinin yaşadığı sorunun şimdiki semptomlarına bakılır ve tedavi edilir. Bunu yaparken geçmiş yaşam olayları incelenir. Bunlar üzerinde duyarsızlaştırma yapılır.

3. Gelecek: Kişinin şu an yaşadığı sorunun dışında gelecekte karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı daha işlevsel bir bakış açısı kazanması hedeflenir.

EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

  • Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, World Health Organization)
  • Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association)
  • Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies)
  • Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı (U.S. Department of Veterans Affairs)
  • Amerika Savunma Bakanlığı (U.S. Department of Defense)
  • Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı (United Kingdom Department of Health)
  • Ulusal İsrail Akıl Sağlığı Kurulu (Israeli National Council for Mental Health)

Önceki

Online Terapi

Sonraki

Şema Terapi

Yorum yapın

Arayın WhatsApp Konum